Навчальна лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій

Навчальна лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій – один із підрозділів у структурі Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій.

  Лабораторія створена з метою забезпечення інформаційного супроводу діяльності всіх структурних підрозділів коледжу та практичної підготовки студентів з інформаційних і комунікаційних технологій, впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних та інноваційних технологій, забезпечення належного рівня освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання, підвищення якості навчання.

Співробітниками лабораторії є завідувачка та лаборант.

Лабораторією завідує Буца Оксана Василівна.

Лабораторія функціонує відповідно до затвердженого Положення.

        Графік роботи лабораторії узгоджується з навчальною частиною для оптимізації використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Пріоритети, при формуванні графіка роботи наступні:

  • забезпечити проведення заходів і навчальних занять в умовах дистанційного навчання;
  • забезпечити проведення спеціалізованих занять з комп’ютерних дисциплін (Інформатика, інформаційні системи і технології в комерційній діяльності, електронна комерція  та ін.);
  • забезпечити проведення занять з освітніх компонент навчального плану, які передбачають використання комп’ютерного обладнання чи інтернет-ресурсів при розгляді окремих тем, або розділів навчального курсу (іноземна мова, комунікаційна діяльність, ЗЕД, комерційна діяльність, економіка та ін.);
  • забезпечити години для самостійної роботи здобувачів освіти та викладачів для підготовки до занять.

Працівники лабораторії  організовують та координують роботу із впровадження  в навчальний процес елементів дистанційної освіти, зокрема платформи  дистанційного навчання Google Workspace, яка потребує періодичного оновлення відповідно до зміни освітніх програм та контингенту здобувачів освіти.

        Лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій забезпечує супровід презентацій, семінарів, конференцій та інших заходів технічними засобами; здійснює супровід офіційного Web-сайту (saceit.org.ua) коледжу та профілю закладу освіти в соціальних мережах.

   Працівники лабораторії беруть участь у формуванні електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, консультують  та надають допомогу викладачам коледжу у використанні дистанційних технологій навчання.

Наповнення і супровід офіційного Web-сайту коледжу

Платформа дистанційного навчання

Безпечний  інтернет та кібербезпека

Забезпечення супроводу навчальних та інших заходів технічними засобами