Навчальна лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій

Навчальна лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій – один із підрозділів у структурі Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій.

  Лабораторія створена з метою забезпечення інформаційного супроводу діяльності всіх структурних підрозділів коледжу та практичної підготовки студентів з інформаційних і комунікаційних технологій, впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних та інноваційних технологій, забезпечення належного рівня освітнього процесу в умовах дистанційного та змішаного навчання, підвищення якості навчання.

Співробітниками лабораторії є завідувач та лаборант.

Лабораторія функціонує відповідно до затвердженого Положення.

        Графік роботи лабораторії узгоджується з навчальною частиною для оптимізації використання комп’ютерного обладнання у навчально-виховному процесі. Пріоритети, при формуванні графіка роботи, є наступні:

  • забезпечити проведення заходів і навчальних занять в умовах дистанційного навчання;
  • забезпечити проведення спеціалізованих занять з комп’ютерних дисциплін (Інформатика, інформаційні системи і технології в комерційній діяльності  та ін.);
  • забезпечити проведення занять з дисциплін навчального плану, які передбачають використання комп’ютерного обладнання чи інтернет ресурсів при розгляді окремих тем, або розділів навчального курсу (іноземна мова, комунікаційна діяльність, ЗЕД, комерційна діяльність, економіка та ін.);
  • забезпечити години для самостійної роботи студентів та викладачів для підготовки до занять.

Працівники лабораторії  організовують та координують роботу із впровадження  в навчальний процес елементів дистанційної освіти, зокрема платформи  дистанційного навчання G-Suite, що містить дві складові Google -клас і Google-Meet, яку  необхідно періодично оновлювати відповідно до зміни контингенту студентів і змін у навчальних планах спеціальностей.

        Лабораторія інформаційних і комунікаційних технологій забезпечує супровід презентацій, семінарів, конференцій та інших заходів технічними засобами; здійснює супровід офіційної Web-сторінки сайту (saceit.org.ua) коледжу в інтернеті та профілю навчального закладу в соціальних мережах.

   Працівники лабораторії беруть участь у формуванні електронної бази даних навчально-методичних матеріалів, консультують  та надають допомогу викладачам коледжу у використанні дистанційних технологій навчання.

        Завідувач лабораторії розробляє плани профорієнтаційної роботи на рік і пропонує на розгляд педагогічної ради коледжу, забезпечує підготовку та друк інформаційно-агітаційних матеріалів, підтримує інформаційний взаємозв’язок з керівниками загальноосвітніх шкіл і ліцеїв нашого регіону з питань профорієнтації, приймає участь в організації та проведені днів відкритих дверей в тому числі і в онлайн форматі, організовує та забезпечує роботу підготовчих курсів для вступу в коледж.