Бібліотека

Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій, яка має упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації.

У сучасних умовах головними завданнями та напрямами діяльності бібліотеки коледжу є:

Одним із найважливіших інформаційних ресурсів бібліотеки є електронний каталог (ЕК), який дає можливість відбору та перегляду інформації, а саме: пошук документів за заданими критеріями; перегляд інформації про наявність документів у фондах бібліотеки. ЕК дозволяє користувачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну інформацію про документи традиційного (паперового) фонду.

Процес наповнення та систематизації бібліотечних ресурсів проводиться з використанням власної програми BIBLIO, яка дозволяє систематизувати всі документи та формувати і друкувати бюлетені надходження нової літератури, створювати книгу інвентарного обліку, друкувати каталожні карточки.

Бібліотека коледжу знаходиться у постійному розвитку та пошуку нових ідей та новацій, активно працює над створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів. Використання комп`ютерів, локальних мереж, новітнього програмного забезпечення в кінцевому підсумку підвищує якість та ефективність роботи бібліотекарів і читачів усіх підрозділів коледжу.

Бібліотечні новини

Положення про бібліотеку