II студентська науково-технічна конференція “Молодь на сторожі енергетичної незалежності України”

     Протягом 15-17 листопада 2023 року здобувачі освіти коледжу прийняли участь  у ІІ студентській науково-технічній конференції “Молодь на сторожі енергетичної незалежності України”, яка проходила у Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу.

Метою конференції було залучення студентської молоді до наукової роботи, стимулювання і підтримка їх дослідницької діяльності, обмін досвідом та досягненнями.

     Учасниками конференції стали: Наконечна Вікторія – група 35-е, спеціальність 051 ”Економіка”  (керівник Ладичук Марія), Бринза Вероніка – група 25-е, спеціальність 051 “Економіка” (керівник Марчук Марія). На секційних засіданнях з напрямку “Управління, інновації та економіка” здобувачі освіти презентували доповіді, які стосуються актуальних проблем:

  • енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи;
  • зелена економіка;
  • альтернативні джерела енергії.

     Також, було проведено дослідження системи енергозабезпечення України та визначено необхідність альтернативних джерел енергії, запропоновано пріоритетні напрямки модернізації системи енергозабезпечення держави.

     Щиро вдячні колективу Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу за пізнавальну та цікаву організацію заходу. Бажаємо подальших успіхів та реалізації нових проєктів.