Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів

       Участь у XVI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів»


       🌐 18-19 квітня 2024 року в Черкаському державному бізнес-коледжі відбулася XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів».
   

       ❇️ Мета конференції полягала у популяризації наукової діяльності серед здобувачів освіти, молодих науковців, представників бізнесу і влади.

       👉 На конференції, до участі в якій долучилося понад 130 учасників з різних регіонів України, працювали секції за такими напрямами:
✅️ Україна крізь призму глобальних світових трендів: ризики та можливості.
✅️ Економіка України в умовах воєнного стану та повоєного відновлення.
✅️ Сучасний маркетинг у підприємницькій діяльності.
✅️ Фінансово-аналітичне та обліково-контролююче забезпечення суб’єктів господарювання: сучасний стан, проблеми та шляхи удосконалення.
✅️ Цифровізація економіки як фактор інноваційного розвитку.
✅️ Сучасні виклики і актуальні проблеми розвитку економічної освіти в Україні.

       👉 У межах роботи XVІ Всеукраїнської наково-практичної конференції після перевірки унікальності текстів, в режимі онлайн презентували результати своїх досліджень представники Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій, зокрема:
🎙 СОЛОМЧАК Тетяна, викладачка-методистка за темою: Інституційне забезпечення повоєнного відновлення економіки України.
🎙 МИЛЯНЕЦЬ Ярина, здобувачка освіти ІІ курсу спеціальності 051 «Економіка» за темою:
Трансформаційні процеси в економіці України в умовах війни та повоєнного відновлення.
🎙 МАТІЙЦЬО Олена, здобувачка освіти ІІ курсу спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» за темою: Маркетингові дослідження ринку.

       👉 У доповідях, що були представлені для обговорення учасниками були розглянуті актуальні питання розвитку національної економіки в умовах глобальних викликів, роль та проблеми розвитку маркетингу у підприємницькій діяльності, фінансового та обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств, цифровізації економіки та проблем розвитку економічної освіти в Україні.

       ❇️  Такі заходи позитивно впливають на формування фахових компетентностей майбутніх фахівців.

       👏 Вітаємо учасників конференції з успішною презентацією своїх досліджень і бажаємо подальших наукових здобутків!

       ❇️ За результатами роботи XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції учасники отримали електронний збірник тез доповідей та сертифікати учасників.🔰

       🌟 Висловлюємо вдячність організаторам конференції, зокрема КУЗНЕЦОВІЙ Наталії Богданівні д.е.н., завідувачці кафедри економіки, управління та адміністрування Черкаського державного бізнес-коледжу. 🫶