Студентське самоврядування

Заклади освіти повинні бути державно-громадськими навчально-виховними установами, що організовують свою діяльність на грунті національної культури і національних традицій. За змістом і формами слід відповідати національно-культурними потребами України, її становлення і розвитку як суверенної держави.

Головна мета – формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією.

Концепція національного виховання студентської молоді Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій визначає завдання формування національної свідомості, формування високої духовної культури, морально-етичних якостей особистості на основі відродження національних традицій, формування громадської позиції та принципів соціальної орієнтації, до прагнення самоосвіти та саморозвитку.

Реалізація вказаних завдань неможлива без налагодження ефективної діяльності студентського самоврядування.

Студентське самоврядування в Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій представлене Студентською Радою та Студентською Радою гуртожитку, які працюють згідно Положення про студентське самоврядування.

Щорічно укладається угода про співпрацю органів студентського самоврядування з адміністрацією навчального закладу.

Студентська рада акцентує свою роботу на організації навчання студентів, на організації та проведенні виховних заходів, на організації дозвілля студентів.

Важливою ділянкою є і залишається соціальний захист студентів різних категорій. Студентська рада представлення на засіданні педагогічної ради коледжу, студенти коледжу представлені не менше половини складу стипендіальної коміс

Студентська рада бере на себе повноваження по організації та проведенню зборів студентів кожної академічної групи щодо формування загального рейтингу студентів для призначення академічної стипендії.

Студентське самоврядування коледжу має свій видавничий орган-газет «БіТ»