Співпраця зі стейкхолдерами

     СТЕЙКХОЛДЕРИ (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.

  Зовнішні стейкхолдери:

 • держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності закладу освіти і основне замовлення на підготовку фахівців через розподіл державного (регіонального) замовлення на підготовку кадрів;
 • регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
 • роботодавці (державні, комунальні підприємства, промислові підприємства; малі та середні підприємства; організації), які зацікавлені в компетентних спеціалістах;
 • школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору закладу освіти;
 • освітні установи різних типів та видів;
 • різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.

  Внутрішні стейкхолдери:

 • різні категорії осіб, що отримують освіту та їх батьки;
 • педагогічні працівники, навчально-допоміжний та адміністративно-управлінський персонал.

         МЕТА СПІВПРАЦІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (груп впливу) полягає у координації діяльності здобувачів, адміністрації та зацікавлених сторін,  структурних підрозділів для сконцентрованої роботи, направленої на удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців, позитивну динаміку зростання показників якості освіти в Коледжі.

 

ЗАВДАННЯ ГРУП ВПЛИВУ:

  1.Внутрішніх:

 • сприяти покращенню побутових умов здобувачів фахової передвищої освіти та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітньо-професійних програм спеціальностей, робочих програм навчальних дисциплін, методичного забезпечення освітнього процесу тощо);
 • впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, практичної підготовки, тощо.

  2.Зовнішніх:

 • визначати пріоритетні напрямки запровадження інновацій у виробництві та управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
 • сприяти проходженню виробничих практик та ознайомленню з інноваціями в управлінні економічною діяльністю на сучасних виробництвах;
 • надавати пропозиції щодо покращення якості практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти та необхідних компетенцій для опанування інноваціями в технологіях. 

Шановні стейкхолдери!

       Протягом березня 2024 року Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій проводить опитування щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Розробка програмного забезпечення» та  підвищення якості фахової підготовки здобувачів, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

       Просимо пройти  онлайн-опитування:

https://docs.google.com/forms/d/1m-hmUSl08cGvHIngfNPYp0Pe F32gldVDfQigbwinhUQ/edit

Дякуємо за співпрацю!

Увага! Результати опитування стейкхолдерів ОПП

З 17 жовтня до 31 жовтня Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій проводив опитування стейкхолдерів освітньо-професійних програм.

Мета опитування: вдосконалення освітньо-професійних програм та підвищення якості фахової підготовки здобувачів, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

Опитування проводилось шляхом розміщення анкети:

 • на офіційному веб-сайті коледжу;
 • через соціальні мережі інтернет.

Кожен учасник (103 осіб) мав змогу відповісти на 11 важливих питань.

Ознайомитись з інфографікою отриманих результатів можна тут:

посилання на презентацію

Дякуємо всім за співпрацю!