Історичний екскурс

Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій – державний освітній заклад, який готує фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» відповідно до  потреб ринку праці. Кожна віха в історії коледжу – це результат щоденної клопіткої та творчої праці, це формування кращих освітніх цілей та культурних традицій.

          Освітній заклад заснований 2 вересня 1945 року під назвою Самбірський статистичний технікум. Було задіяно 7 аудиторій, навчання відбувалося у дві зміни. На перший курс зараховано 60 студентів, працювало 10 викладачів.

1947 р. – набір студентів – 118 осіб, викладацький склад – 16 осіб.

1955 р. – відкрито заочне відділення.

 

1963 р. – відкрито спеціальність  «Механізація обліку».

1968 р. – технікум перейменовано в Самбірський технікум механізації обліку і передано в підпорядкування ЦСУ УРСР.

1975 р. – ЦСУ УРСР прийнято рішення про будівництво нового навчального корпусу та студентського гуртожитку на 525 місць.

1980 р. – навчання розпочалося у новому приміщенні. Для навчального процесу задіяно 19 кабінетів, 8 лабораторій, обчислювальний центр, спортивний зал, легкоатлетичний манеж, актовий зал, їдальня.

1980 – відкрито спеціальність «Експлуатація і ремонт обчислювальної техніки».

1989 р. – відкрито спеціальність  «Програмування для ЕОТ і АС».

1990 р. – технікум підпорядковано Міністерству освіти України і перейменовано в Самбірський технікум інформатики і обчислювальної техніки.

1992 р. – відкрито спеціальність  «Комерційна діяльність».

1995 р. – відкрито спеціальність  «Банківська справа».

1998 р. – відкрито Самбірський факультет прикладного програмного забезпечення Тернопільської академії народного господарства.

1999 р. – відкрито Самбірську філію економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

2000 р. – технікум перейменовано на Самбірський технікум економіки та інформатики (СТЕТІ).

2002 р. – відкрито спеціальність  «Економіка підприємства».

2003 р. – укладено угоду про співпрацю  Самбірського технікуму економіки та інформатики та Об’єднання   економічних шкіл № 1 міста Сянок (Польща).

2008 р. – спеціальність  «Програмування для ЕОТ і АС» перейменовано на спеціальність «Розробка програмного забезпечення».

2012 р. –  технікум відзначено Почесною нагородою  Міністерства освіти і науки України  у рамках загальнонаціонального проєкту «Флагмани освіти і науки України».

2015 р. – укладено угоду про співпрацю  Самбірського технікуму економіки та інформатики та Центру професійної і безперервної освіти «Електрик» міста Нова Суль (Польща) щодо вивчення особливостей освітнього процесу навчальних закладів, залучення регіональних підприємств, організацій та установ до підготовки фахівців відповідної кваліфікації, використання інноваційних методів навчання, професійної самореалізації випускників нашого освітнього закладу. Наше партнерство триває і досі.

2018 р. – технікум розпочав співпрацю із Всесвітньою організацією «Корпус миру США в Україні».

2020 р. – технікум перейменовано на Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій.

2020 р. – відкрито спеціальність «Туризм».

2020 р. – на базі коледжу створено  громадську організацію Студія «БІЗНЕС-ПРОСТІР» (BUSINESS SPACE), яка співпрацює з Корпусом Миру США. Головною метою Студії  є надання додаткових можливостей для формування якостей і навичок підприємця, створення сприятливих умов для наближення реалізації власного бізнес-проєкту, а також допомога у підготовці до майбутньої професійної діяльності через задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, інформаційних, освітніх інтересів здобувачів освіти.

2023 р. – відкрито спеціальність «Готельно-ресторанна справа».

2023 р. – поновлено угоду про співпрацю Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій та Центру професійної і безперервної освіти «Електрик», яка дала можливість нашим здобувачам освіти проходити практику за кордоном, брати участь у спільних міжнародних проєктах та здійснювати обмін досвідом у галузі освіти. В онлайн та офлайн-форматі відбуваються зустрічі між нашими освітніми закладами – це тренінги, конференції та мікропроєкти.  Наші здобувачі освіти щороку беруть участь у Міжнародних проєктах в рамках програми Польсько-українська рада молодіжних обмінів (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZiU “Elektryk” Nowa Sól).

        Наш коледж – це не тільки славна історія і традиції, це освітній заклад з молодою душею, творчою енергією, натхненням і цілеспрямованістю, які формувалися створюючи шлях до нових можливостей  та перспектив професійного росту.

         На даний час освітня діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії МОН України на підготовку фахових молодших бакалаврів та надання повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

  • 051 Економіка
  • 121 Інженерія програмного забезпечення
  • 076 Підприємництво та торгівля
  • 242 Туризм і рекреація
  • 241 Готельно-ресторанна справа

         Сьогодні Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій – сучасний освітній заклад з потужною матеріально-технічною базою, де створено належні умови як для навчання так і для проживання та відпочинку. Ми єдині в Самборі, хто забезпечує  здобувачів освіти гуртожитком. Наш коледж знаходиться в затишному місці , оточеному  зеленими насадженнями. Наші здобувачі освіти  мають можливість самостійно працювати в бібліотеці (електронна бібліотека) та читальному залі, в якому функціонує автоматизована бібліотечна система обслуговування читача, яка здатна задовільнити запити  найвибагливіших користувачів.

        В основу діяльності освітнього закладу покладено Статут Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій. Освітній заклад має усі необхідні установчі документи на використання споруд: оновлені та виготовлені технічні паспорти на навчальний корпус: вул. С. Крушельницької, 7 та гуртожиток: вул.  С. Крушельницької, 7а. В коледжі забезпечена діяльність робочих та дорадчих органів, органів студентського самоврядування. Адміністративна, педагогічна та методична рада, приймальна, стипендіальна комісії функціонують відповідно до затверджених Положень про їх діяльність. Забезпечено безперебійну роботу усіх систем у гуртожитку та навчальному корпусі, працюють усі необхідні інфраструктури.