Про нас

Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій – державний навчальний заклад, який готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та «фаховий молодший бакалавр» відповідно до  потреб ринку праці. Це сучасний навчальний заклад, який крокує в ногу з життям.

          Навчальний заклад заснований 2 вересня 1945 року під назвою Самбірський статистичний технікум.

        У 1968 році технікум перейменовано в Технікум механізації обліку і передано в підпорядкування ЦСУ УРСР.

          В листопаді 1990 року технікум підпорядковано Міністерству освіти України і перейменовано в Технікум інформатики і обчислювальної техніки.

          У 2000 р. технікум отримав назву Самбірський технікум економіки та інформатики (СТЕТІ).

          У 2012 році технікум став одним з переможців проєкту «Флагман освіти і науки України 2012».

          У 2020 році технікум було перейменовано на Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій.

          Для підготоки фахівців та успішної навчально-педагогічної діяльності в коледжі створено сучасну матеріальну базу: навчальний корпус та гуртожиток.

          У навчальному корпусі розташовано 33 кабінети та лабораторії, із них 5 комп’ютерних лабораторій, обладнано 4 стаціонарні мультимедійні аудиторії, навчально-методичний кабінет, навчально-методичну лабораторію, лабораторію інформаційних та комунікаційних технологій , актову залу тощо.  Одним із основних структурних підрозділів є навчальний обчислювальний центр, який обладнано сучасною обчислювальною та організаційною технікою.

          Для студентів створені сприятливі умови для навчання, побуту і відпочинку:   діє спортзал, легкоатлетичний манеж, зал для настільного тенісу, стрілецький тир.

          Коледж має гуртожиток на 500 місць. Усі охочі забезпечуються гуртожитком, в якому є житлові кімнати, кімнати для відпочинку. При гуртожитку працюють медпункт, бібліотека з читальним залом (доступ до мережі Інтернет). Студенти харчуються в їдальні на 120 місць.

          У коледжі діє студія “Business space”, яка співпрацює з Корпусом Миру США.

          При коледжі діє Самбірська філія Західноукраїнського національного університету

          В основу діяльності навчального закладу покладено Статут Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій.

          Навчальний заклад має усі необхідні установчі документи на використання споруд: оновлені та виготовлені технічні паспорти на навчальний корпус по вул. С. Крушельницької, 7 та гуртожиток по вул.  С. Крушельницької, 7а.

          В навчальному закладі забезпечена діяльність робочих та дорадчих органів, органів студентського самоврядування.

          Адміністративна, педагогічна та методична рада, приймальна, стипендіальна комісії функціонують відповідно до затверджених Положень про їх діяльність.

          Забезпечена безперебійна робота усіх систем у гуртожитку та навчальному корпусі, працюють усі необхідні інфраструктури.

          Освітня діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії МОН України на підготовку молодших спеціалістів, фахових молодших бакалаврів та надання повної загальної середньої освіти за спеціальностями: