Партнерська діяльність

Шановні роботодавці!

Нові інформаційні та економічні процеси в державі породжують нові виклики до сфери освіти, яка має гнучко, динамічно та адекватно реагувати на зміни шляхом продукування нових освітніх послуг, технологій навчання та організацій освітнього процесу.

Основою регіонального та місцевого розвитку залишається людський потенціал – компетентний, кваліфікований, конструктивний і конкурентоспроможній, для функціонування якого необхідна сучасна фахова освіта, що відповідає сучасним стандартам якості.

Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій – державний заклад фахової передвищої освіти, готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “фаховий молодший бакалавр”  у галузях: економіки, логістики, інформаційних технологій.

Підготовка фахового молодшого бакалавра відбувається шляхом всебічного розвитку професійних та особистісних компетенцій. Постійна співпраця з роботодавцями-партнерами дає нам можливість враховувати під час навчання студентів вимоги сучасного ринку праці.

Таким чином, ми прагнемо випускати фахівців, які швидко адаптуються в мінливих умовах ринку, орієнтовані на результат, неперервний саморозвиток та готові приймати нестандартні рішення.

Об’єднана територіальна громада – новий партнер для співпраці

В умовах здійснення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади важливим напрямком стало співробітництво з ОТГ.

СПІВРОБІТНИЦТВО -  ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

В рамках партнерських відносин суб’єкти співпраці об’єднюють власні ресурси для досягнення спільної мети, вирішення актуальних завдань, засобом отримання власної вигоди та економічного зростання.

logo_proz_norm_4_0

Особливості співпраці з органами державної служби зайнятості

Основним обов’язком служб занятості в Україні є забезпечення найкращої можливої організації повної зайнятості населення. Державна служба зайнятості вважає одним із своїх пріоритетних напрямків діяльності роботу з молоддю…