Навігація
  Add a header to begin generating the table of contents

  Нормативно-правова база (стара)

  Установчі документи закладу освіти

  Статут

  Ліцензії на провадження освітньої діяльності

  Сертифікати про акредитацію освітніх програм

  Структура та органи управління закладу освіти

  Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

  Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності на рівні фахової передвищої освіти:

  Відомості про педагогічних працівників, які забезпечуюють освітній процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти:

  Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою

  Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю

  Мова (мови) освітнього процесу

  Наявність вакантних посад, порядок їх заміщення

  Матеріально-технічне забезпечення (згідно з ліцензійними умовами)

  Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

  Щорічний звіт керівника

  Річний звіт про діяльність закладу освіти

  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

  Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

  Перелік додаткових освітніх послу та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

  Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

  Бюджет закладу освіти

  Кошторис закладу освіти

  Штатний розпис

  Інформація про перелік товарів , робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога із зазначенням їх вартості, а також кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

  Положення і накази