Нормативно-правова база

2021 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2021р.

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2021р.

ОП 051 “Економіка” (профільна середня освіта) 2021 н.р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2021 н.р.

2022 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2022 н.р.

ОП спеціальності 242 Туризм 2022р. ( профільна середня освіта)

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2022р.

ОПП спеціальності 076 “Комерційна діяльність” 2022 р.

2023 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм і рекреація” 2023р.

ОП спеціальності 242 Туризм і рекреація 2023 р. (профільна середня освіта)

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2023р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2023 н.р. 

ОП 121 Розробка програмного забезпечення 2023 н.р. (профільна середня освіта)

ОПП 076 “Комерційна діяльність”  2023

ОПП 241 “Готельно-ресторанна справа” 2023 н.р.

ОП спеціальності 241 “Готельно-ресторанна справа” 2023 р. (профільна середня освіта)

2024 н.р.

ОПП 076 «Комерційна діяльність та логістика» 2024р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2024 н.р.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, розгляду, відкриття, закриття, моніторингу, перегляду освітніх програм

ПОЛОЖЕННЯ про визначення результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переіедення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання

ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і методику оцінювання навчальних досягнень студентів

ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (курсовий проєкт) 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору освітніх компонент

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання

Положення про екзаменаційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку, проведення та оцінювання відкритих занять в коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти коледжу

Правила призначення і виплати стипендій

Порядок формування рейтингу студентів для призначення академічних стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист 

ПОЛОЖЕННЯ про охорону праці та безпеку життєдіяльності

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ про службу цивілного захисту коледжу

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та,або інформальної освіти

Інструкція дій учасників освітнього процесу за сигналом оповіщення (Повітряна тривога)

ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

Концепція забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти

Порядок визначення академічної різниці, перезарахування навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Договір про надання послуг в режимі он-лайн до електронних баз даних наукової інформаційної бібліотеки  ЗУНУ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу в коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

ПОЛОЖЕННЯ щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

ПОЛОЖЕННЯ щодо Правил поведінки здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань етики та академічної доброчесності

КОДЕКС безпечного освітнього середовища

ПОЛОЖЕННЯ про соціальний захист студентської молоді коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про семінар-практикум кураторів навчальних груп коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про проведення огляду-конкурсу на кращу секцію, кімнату в гуртожитку коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховного процесу у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про виховну годину у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про батьківську раду у коледжі

КОДЕКС академічної доброчесності

План виховної роботи на 2023-2024 н.р.

Протоколи педради