Нормативно-правова база (нова)

Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечуюють освітній процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

 

Стратегія розвитку кадрового потенціалу 2023 р.

 

План атестації педагогічних працівників Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій на 2023-2027 рр.

ОП 051 “Економіка” (профільна середня освіта)

ОП 051 “Економіка” (початковий рівень вищої освіти)

ОП 051 “Економіка”  2018р.

ОПП “Економіка підприємства” 2020р.

ОПП 051 “Економіка” 2021р.

Робочий навчальний план спеціальності 051 “Економіка” на 2019-2020 н.р.

ОП 121 “Інженерія програмного забезпечення” (профільна середня освіта)

ОП 121 “Інженерія програмного забезпечення” (початковий рівень вищої освіти)

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2020р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2021р.

Навчальний план підготовки молодших спеціалістів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

Робочий навчальний план спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” на 2019-2020 н.р.

ОП 076 “Комерційна діяльність” (профільна середня освіта)

ОП 076 “Комерційна діяльність” (початковий рівень вищої освіти)

ОП 076 “Комерційна діяльність”  2018р.

ОП 076 “Логістика” 2019р.

ОП 076 “Комерційна діяльність” 2019р.

ОП 076 “Комерційна діяльність” 2020р. для 11 класу

ОПП 076 “Комерційна діяльність” 2020р. 

ОПП 076 “Комерційна діяльність” 2021р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2021р.

Робочий навчальний план спеціальності 076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність” на 2019-2020 н.р.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми

ПОЛОЖЕННЯ про визначення результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про охорону праці та безпеку життєдіяльності

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переіедення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання

ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і методику оцінювання навчальних досягнень студентів

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (курсовий проєкт) 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про Студентську раду

ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи кваліфікаційної (екзаменаційної комісії)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку, проведення та оцінювання відкритих занять в коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти коледжу

Правила призначення і виплати стипендій

Порядок формування рейтингу студентів для призначення академічних стипендій