Нормативно-правова база

Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечуюють освітній процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

 

Стратегія розвитку кадрового потенціалу 2023 р.

 

План атестації педагогічних працівників Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій на 2023-2027 рр.

ОП 051 “Економіка” (профільна середня освіта) 2021р.

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2022р.

ОП 121 “Інженерія програмного забезпечення” (профільна середня освіта)

ОП 121 “Інженерія програмного забезпечення” (початковий рівень вищої освіти)

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2020р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2021р.

ОПП 121 “Розробка програмного забезпечення” 2023р.

НП підготовки молодших спеціалістів спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”

ОП 076 “Комерційна діяльність” (профільна середня освіта)

ОПП 076 “Комерційна діяльність”  2023

2020 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2020р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 242 “Туризм” 2020 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 242 “Туризм” 2020 н.р. на основі ПЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 “Туризм” 2020 зі змінами та доповненнями у 2022 н.р. на основі БЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2020 н.р. на основі БЗСО

2021 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2021р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 “Туризм” 2021 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 242 “Туризм” 2021 н.р. на основі ПЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2021 н.р. на основі БЗСО

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2021р.

Опис ОПП

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2021 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2021 н.р. на основі ПЗСО

2022 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2022р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 Туризм 2022 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 “Туризм” 2022 зі змінами та доповненнями у 2023 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів спеціальності 242 “Туризм” 2022 н.р. на основі ПЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2022 н.р. на основі БЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2022 н.р. на основі ПЗСО

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2022р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2022 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2022 н.р. на основі ПЗСО

2023 н.р.

ОПП спеціальності 242 “Туризм” 2023р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 “Туризм” 2023 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 242 “Туризм” 2023 н.р. на основі ПЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2023 н.р. на основі БЗСО

РНП спеціальності 242 “Туризм” 2023 н.р. на основі ПЗСО

ОПП спеціальності 051 “Економіка” 2023р.

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2023 н.р. на основі БЗСО

НП підготовки фахових молодших бакалаврів  спеціальності 051 “Економіка” 2023 н.р. на основі ПЗСО

Графік освітнього процесу спеціальності-051 “Економіка” ОПП-“Економіка” на 2023-2024 н.р.

Графік освітнього процесу спеціальності-076 “Підприємництво та торгівля” ОПП-“Комерційна діяльність” на 2023-2024 н.р.

Графік освітнього процесу спеціальності-076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП-“Комерційна діяльність” на 2023-2024 н.р.

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм і рекреація” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (І курс)

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм і рекреація” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (ІІ курс)

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (ІІ курс)

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (ІІІ курс, повна загальна середня освіта)

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (ІІІ курс)

Графік освітнього процесу спеціальності-242 “Туризм” ОПП-“Туризм” на 2023-2024 н.р. (ІV курс)

Графік освітнього процесу спеціальності-241 “Готельно-ресторанна справа” ОПП-“Готельно-ресторанна справа” на 2023-2024 н.р.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми

ПОЛОЖЕННЯ про визначення результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переіедення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання

ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і методику оцінювання навчальних досягнень студентів

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (курсовий проєкт) 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи кваліфікаційної (екзаменаційної комісії)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку, проведення та оцінювання відкритих занять в коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти коледжу

Правила призначення і виплати стипендій

Порядок формування рейтингу студентів для призначення академічних стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист 

ПОЛОЖЕННЯ про охорону праці та безпеку життєдіяльності

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ про службу цивілного захисту коледжу

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу

Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та,або інформальної освіти

Інструкція дій учасників освітнього процесу за сигналом оповіщення (Повітряна тривога)

ПОЛОЖЕННЯ про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

Концепція забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти

Порядок визначення академічної різниці, перезарахування навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про політику та процедуру врегулювання конфліктних ситуацій

Договір про надання послуг в режимі он-лайн до електронних баз даних наукової інформаційної бібліотеки  ЗУНУ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу в коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи

ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

ПОЛОЖЕННЯ щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

ПОЛОЖЕННЯ щодо Правил поведінки здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань етики та академічної доброчесності

КОДЕКС безпечного освітнього середовища

ПОЛОЖЕННЯ про соціальний захист студентської молоді коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про семінар-практикум кураторів навчальних груп коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про проведення огляду-конкурсу на кращу секцію, кімнату в гуртожитку коледжу

ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховного процесу у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про виховну годину у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про батьківську раду у коледжі

КОДЕКС академічної доброчесності

План виховної роботи на 2023-2024 н.р.

Протоколи педради