Нормативно-правова база

Відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

Відомості про педагогічних працівників, які забезпечуюють освітній процес за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти:

121 “Інженерія програмного забезпечення”

076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

051 “Економіка”

242 “Туризм”

 

Стратегія розвитку кадрового потенціалу 2023 р.

 

План атестації педагогічних працівників Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій на 2023-2027 рр.

Положення

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми

ПОЛОЖЕННЯ про визначення результатів здобутих у неформальній та інформальній освіті

ПОЛОЖЕННЯ про студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переіедення, переривання, відрахування, поновлення та надання академічної відпустки студентам

ПОЛОЖЕННЯ про організацію інклюзивного навчання

ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

ПОЛОЖЕННЯ про порядок і методику оцінювання навчальних досягнень студентів

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (курсовий проєкт) 2022р.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план студента

ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

ПОЛОЖЕННЯ про стейкхолдерів освітньо-професійних програм

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ про заочну форму навчання

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи кваліфікаційної (екзаменаційної комісії)

ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт

ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

ПОЛОЖЕННЯ про переведення здобувачів освіти

ПОЛОЖЕННЯ про Раду із забезпечення якості освітньої діяльності

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку, проведення та оцінювання відкритих занять в коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів освіти коледжу

Правила призначення і виплати стипендій

Порядок формування рейтингу студентів для призначення академічних стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про організацію і проведення профорієнтаційної роботи

ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди

ПОЛОЖЕННЯ про мотиваційний лист 

ПОЛОЖЕННЯ про охорону праці та безпеку життєдіяльності

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувачів освіти у коледжі

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про навчання здобувачів фахової передвищої освіти за індивідуальним графіком у коледжі

Положення про атестацію педагогічних працівників 2021 р.

Положення про атестацію педагогічних працівників 2023 р.

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу

Протоколи педради