Напрямки

Напрями діяльності щодо сприяння працевлаштуванню випускників:

Маркетинг ринку праці та здійснення аналізу динаміки попиту і пропозицій щодо фахівців, підготовку яких здійснює коледж.

Удосконалення системи зворотнього зв’язку між підприємствами партнерами і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки студентів.

Налагодження партнерської співпраці з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаними територіальними громадами щодо питань професійної підготовки та працевлаштування випускників.

Пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) для укладення угоди щодо проходження виробничої практики та узгодження видів практики з потенційними роботодавцями з метою швидкої адаптації випускників до виконання своїх функціональних обов’язків на робочих місцях.

Аналіз та врахування рекомендації партнерів з метою покращення підготовки майбутніх фахівців.

Внесення пропозицій головами циклових комісій щодо корегування робочих програм згідно рекомендацій роботодавців.

Співпраця з Самбірським міськрайонним центром зайнятості. Збір даних про наявні вакансії для студентів і випускників.

Організація в рамках проведення тижнів комісії зустрічей роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування а конкретних підприємствах.

Проведення заходів у випускних групах щодо сприяння працевлаштуванню. (Дні кар’єри, семінари-практикуми, конференції, круглі столи).

Організація роз’яснювальної роботи серед студентів щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.

Надання рекомендацій щодо правильності написання резюме та дотримання вимог при участі у співбесіді студента випускника з роботодавцем.

Контроль якості викладання дисципліни “Технології” (“Вступ до спеціальності”) з метою сприяння адаптації студентів до вступу в трудову діяльність.

Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їхнього кар’єрного зростання.