Напрямки діяльності

 • Маркетинг ринку праці та здійснення аналізу динаміки попиту і пропозицій щодо фахівців, підготовку яких здійснює коледж.
 • Удосконалення системи зворотнього зв’язку між підприємствами-партнерами і коледжем для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки здобувачів освіти.
 • Налагодження партнерської співпраці з місцевими органами виконавчої влади, об’єднаними територіальними громадами щодо питань фахової підготовки та працевлаштування випускників.
 • Пошук підприємств, установ та організацій (роботодавців) для укладення угоди щодо проходження усіх видів практики з метою адаптації випускників до виконання своїх функціональних обов’язків на робочих місцях.
 • Аналіз та врахування рекомендації партнерів з метою покращення рівня якості підготовки майбутніх фахівців.
 • Внесення пропозицій головами циклових комісій щодо корегування освітньо-професійних програм згідно рекомендацій роботодавців.
 • Співпраця з органами державної служби зайнятості (Львівський обласний центр зайнятості, Самбірський міськрайонний центр зайнятості). Збір даних про наявні вакансії для здобувачів освіти.
 • Організація зустрічей роботодавців зі здобувачами освіти в рамках проведення тижнів комісії щодо майбутнього працевлаштування на підприємствах.
 • Проведення заходів у випускних групах щодо сприяння працевлаштуванню. (Дні кар’єри, семінари-практикуми, конференції, круглі столи).
 • Організація роз’яснювальної роботи серед здобувачів освіти щодо законодавчих та нормативно-правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин.
 • Надання рекомендацій щодо правильності написання резюме та дотримання вимог при участі в співбесіді з роботодавцем.
 • Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їхнього кар’єрного зростання.
 • Проведення анкетувань щодо сприяння працевлаштування здобувачів освіти.