Навчально-методична лабораторія

Навчально-методична  лабораторія  (далі лабораторія)    створена    на     основі наказу     директора    технікуму   № 89  від  29 серпня 2014 з метою навчально-методичного керівництва практичною підготовкою студентів коледжу. Лабораторія оснащена сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням.

Основне завдання лабораторії – сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів через поглиблення й закріплення теоретичних знань шляхом їхнього практичного опрацювання з використанням комп’ютерної техніки, формування практичних навичок, вмінь та ключових для відповідного фаху компетентностей; сприяння проведенню ліцензування та акредитації у навчальному закладі.

Формами роботи лабораторії є проведення: навчальної практики; лабораторних робіт; практичних занять; консультацій з курсового проектування; захистів курсових робіт (проектів); консультацій по самостійній роботі студентів; нарад з головами циклових комісій, викладачами з питань практичної  підготовки студентів; нарад з фахівцем зі сприяння працевлаштуванню,     завідувачем навчально-виробничої практики з питань вивчення     запитів роботодавців щодо професійної підготовки студентів; семінарів щодо методичного забезпечення впровадження новітніх форм і методів практичного навчання, участь та надання методичної допомоги в акредитації освітньо-професійних програм,  ліцензуванні нових спеціальностей, зміні ліцензованих обсягів наявних спеціальностей.