Навчально-методична лабораторія

    Навчально-методична лабораторія (далі лабораторія) створена на основі наказу директора технікуму  № 89 від 29 серпня 2014 з метою навчально-методичного керівництва практичною підготовкою студентів коледжу. Лабораторія оснащена сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням.
  Лабораторія функціонує відповідно до затвердженого Положення про навчально-методичну лабораторію. Основне завдання лабораторії – сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів через поглиблення й закріплення теоретичних знань, шляхом їхнього практичного опрацювання з використанням комп’ютерної техніки, формування практичних навичок, вмінь та ключових для відповідного фаху компетентностей; сприяння проведенню ліцензування та акредитації у коледжі.
    Формами роботи лабораторії є проведення:
– навчальної практики;
– лабораторних робіт;
– практичних занять;
– консультацій з курсового проєктування;
– захистів курсових робіт (проєктів);
– консультацій по самостійній роботі здобувачів фахової передвищої освіти;
– нарад з головами циклових комісій, викладачами з питань практичної     підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
– нарад з фахівцем із сприяння працевлаштуванню, завідувачем навчально-виробничої практики з питань вивчення запитів роботодавців щодо професійної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти;
– семінарів щодо методичного забезпечення впровадження новітніх форм і методів практичного навчання.
– забезпечення проведення занять в дистанційній формі
– забезпечення  супроводу навчальних, виховних  та інших  заходів програмно-технічними засобами.
    Завідувач лабораторії приймає активну участь та надає методичну допомогу у ліцензуванні нових спеціальностей, зміні ліцензованих обсягів наявних спеціальностей, в акредитації освітньо-професійних програм; здійснює: організацію, контроль та облік проведення опитувань учасників освітнього процесу (згідно Положення про порядок організації та проведення опитувань учасників освітнього процесу  коледжу); організацію, контроль та облік проведення керівництва та захисту курсових робіт (проєктів) (згідно Положення про курсову роботу (курсовий проєкт));  організовує відкриті захисти курсових робіт (проєктів); готує оглядові накази за підсумками захистів курсових робіт (проєктів).
 

Діяльність навчально-методичної лабораторії

Організація та проведення опитувань учасників освітнього процесу