Лабораторія 110 Програмної інженерії, мов програмування, баз даних та курсового проєктування

Основними завданнями функціонування навчальної лабораторії є:

  • формування у здобувачів освіти теоретичних знань і практичних навичок з методики проєктування, кодування, якості та тестування програмного забезпечення;
  • отримання необхідної науково-технічної інформації на етапі підготовки до створення
    бази даних відповідної предметної області, вивчення та критичного осмислення вже існуючих баз
    для розв’язку подібних задач, формулювати нові ідеї по створенню баз даних;
  • засвоєння знань з проєктування та реалізації баз даних;
  • уміти застосовувати базові поняття програмної інженерії та інших дисциплін комп’ютингу у процесах життєвого циклу програмного забезпечення;
  • формування системи знань та навиків у здобувачів освіти щодо розробки програмного забезпечення різними мовами програмування.