Лабораторія 107 Офісного програмного забезпечення, архітектури комп’ютера, комп’ютерної графіки та 3D-моделювання

Основні завдання навчальної лабораторії

–          формування у здобувачів освіти теоретичних знань і практичних навичок роботи з комп’ютером, використання сучасного програмного забезпечення для автоматизації професійної діяльності фахівців. Увага приділяється вивченню програмних засобів пакета Microsoft Office та особливостей роботи з його додатками;

–          засвоєння знань з роботи графічних редакторів;

–          формування у здобувачів освіти знань з будови комп’ютерів, принципів його функціонування та діагностики;

–          формування системи знань та навиків у здобувачів освіти щодо створення 3D-моделей та їх друку.