Канцелярія та архів

Про структурний підрозділ:

Канцелярія – це самостійний структурний підрозділ коледжу, підпорядкований безпосередньо директору. У своїй діяльності канцелярія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розпорядженнями та наказами директора коледжу, та Положення про канцелярію. Канцелярія для користування в роботі має печатки для пакетів , для завірення копій документів, кутовий штамп, штампи для вхідної кореспонденції та для завірення документів.

Працівники канцелярії забезпечують чітку організацію ділового обслуговування у коледжі; своєчасний розгляд вхідної, вихідної і внутрішньої документації для доповіді директору коледжу.

Працівники підрозділу:

Муженко Анжеліка Анатоліївна – завідувач канцелярії, архіваріус,

Літвін Василина Василівна – інспектор з кадрів (з обліку студентів),

Бланки та взірці заповнення документів:

Архів Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій надає такі електронні послуги:

  • Архівна (академічна) довідка закладу освіти з годинами та оцінками;
  • Архівна довідка про підтвердження роботи або навчання у закладі освіти;
  • Витяг з наказу закладу освіти що стосується навчання або праці.