Кабінет 307 Комерції, підприємництва, менеджменту маркетингу та курсового проектування

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • опанування здобувачами освіти знань щодо засад планування і орієнтації комерційної діяльності підприємств в цехових господарювання, формування відповідних практичних вмінь та навичок;
  • освоєння знань про методологію підприємництва, розробку і реалізацію підприємництва, способи та засоби реалізації підприємницьких проектів і механізми управління ними, критерії оцінки ефективності підприємництва;
  • формування у здобувачів освіти сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних умов системного управління організаціями, вміння приймати управлінські рішення;
  • освоєння базових аспектів маркетингової діяльності, вміти використовувати на практиці маркетингового засідання, здійснювати організацію і контроль маркетингової діяльності.