Кабінет 303 Вищої математики

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • забезпечити оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, які необхідні для подальшого засвоєння базових та фахово-орієнтованих освітніх компонентів (дисциплін) в т.ч. у практичній діяльності;
  • ознайомлення здобувачів освіти з основними положеннями лінійної алгебри та математичного аналізу.