Кабінет 214 Планування та організації діяльності підприємства, інновацій діяльності та економічного аналізу

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • формування у здобувачів освіти теоретичних знань і практичних навичок з методики планування, раціональної організації та підвищення ефективності виробничої діяльності підприємства;
  • засвоєння знань з інноваційної спрямованості стратегії і тактики розвитку виробництва, інноваційної політики фірми, форми інновації методів та інструментарію їх створення і способів реалізації;
  • формування системи знань у здобувачів освіти щодо функціонування підприємств різних галузей економіки.