Кабінет 211 Краєзнавчо-туристичний

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • надання майбутнім фахівцям комплексу знань про особливості територій країн та їх ресурсів щодо можливості їх використання в туристичній діяльності;
  • вивчення проблем туристичного районування світу;
  • набуття вміння аналізувати ресурсні бази та інфраструктури основних туристичних регіонів, країн.