Кабінет 210 Іноземних мов

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • засвоєння знань з предмета «Іноземна мова» та формування навиків у здобувачів освіти з освітніх компонент «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Друга іноземна мова», використовуючи демонстраційні матеріали (плакати, стенди, схеми тощо);
  • реалізація практично-дійової і творчої складової змісту навчання;
  • розвиток у здобувачів освіти компетенцій з іноземної мови, що має свою специфіку з точки зору їхньої спеціалізації;
  • формування практичних мовленнєвих вмінь і навичок спілкування іноземною мовою на професійні теми та орієнтування на практичному застосуванню здобутих теоретичних знань.