Кабінет 209 Бухгалтерського та фінансового обліку

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • формування знань з дослідження та відображення стану господарських засобів підприємства, їх використання та наслідків роботи фірми, які узагальнені в грошовому виразі;
  • вміння документально відображати господарські операції, обробка облікової інформації, аналіз та перевірка інформації про господарську діяльність;
  • засвоєння навиків в процесі збору та узагальнення облікової інформації, складання бухгалтерської (фінансової) звітності.