Кабінет 204 Економіки, фінансів та курсового проєктування

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • формування знань у здобувачів освіти з основ механізму функціонування підприємств у сучасних ринкових умовах;
  • набуття практичних навичок та застосування їх у майбутніх професіях;
  • вивчення процесів господарювання, формування і використання виробничого потенціалу;
  • здобуття вмінь управляти фінансовими ресурсами підприємств, здійснювати фінансовий аналіз та фінансове планування.