Кабінет 117 ФІЗИКА

Основним завданням функціонування кабінету фізики є забезпечення оптимальних умов щодо організації освітнього процесу:

  • удосконалення методики проведення уроків через запровадження особистісно-орієнтованого підходу до здобувачів освіти, інноваційних технологій;
  • раціональне використання на уроках і в позаурочній роботі наявних в кабінеті навчально-наочних посібників, фізичних приладів та обладнання;
  • якісне та раціональне використання сучасних електронних педагогічних засобів навчання разом із традиційною наочністю;
  • створення широких можливостей для самостійної роботи здобувачів освіти;

 

  • забезпечення міжпредметних зв’язків;

 

  • підвищення рівня проведення позаурочних гурткових занять;

 

  • поповнення кабінетів літературою, навчально-наочними посібникам, обладнанням

 

  • проведення лабораторних, практичних та експериментальних робіт

 

  • використання інтерактивних симуляторів фізичних процесів ( програма PHET)

 

  • організація виставки технічної творчості здобувачів освіти;