Захист курсових робіт здобувачами фахової передвищої освіти спеціальності 051 "Економіка"

    Важливою складовою професійної підготовки майбутніх фахівців є дослідницько-пошукова робота, яка дозволяє реалізувати на практиці знання та навички, набуті під час вивчення освітніх компонентів. Одним із способів реалізації дослідницької роботи є написання курсових робіт.

    В останній тиждень березня в коледжі відбувся захист курсових робіт здобувачами фахової передвищої освіти за спеціальністю “Економіка” з освітньої компоненти “Планування та організація діяльності підприємств”. В роботах випускники показали своє вміння працювати з нормативними документами підбирати та аналізувати цифрові данні, аналізувати процеси,  які відбуваються на конкретному підприємстві, оцінювати його фінансовий стан та знаходити шляхи покращення діяльності досліджуваного підприємства. 

    Під час захисту здобувачі освіти продемонстрували розуміння основних економічних понять та процесів, вміння визначати можливі проблеми та розробляти шляхи їх вирішення.          

Голова циклової комісії економіки та туризму

Марія ЛАДИЧУК