Гурток з 3D-моделювання та друкування

     Здобувачі освіти відділення «Інженерія програмного забезпечення» беруть участь у роботі гуртка “Технології 3D-моделювання та друкування” під керівництвом викладача Віталія ПЛЕКАНА. Гуртківці здобувають навички роботи в середовищі Autodesk Fusion 360, створюють свої 3D-моделі, які можуть видрукувати на 3D-принтері.

      Робота цього гуртка є важливою в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій, тому тут важливим є розвиток їх творчих здібностей, просторового мислення та набуття практичних навичок роботи з середовищами моделювання.

     На відкритому засіданні гуртка учасники продемонструють свої створені проєкти.