Лабораторія 106 Інформатики, комп’ютерних мереж, web-дизайну та web-програмування

Основні завдання навчальної лабораторії

 

  1. Організація навчальних занять на рівні, що відповідає вимогам сучасної педагогічної науки.
  2. Втілення в навчальний процес нових методів і засобів навчання.
  3. Надання методичної допомоги викладачам для підвищення їх фахового рівня.
  4. Забезпечення викладачів інформатики, комп’ютерних мереж і web-дизайну необхідним інструктивним матеріалом, літературою, первинною документацією.
  5. Проведення консультацій по окремих темах курсу.
  6. Організація позаурочної роботи (проведення тижня комісії Інженерії програмного забезпечення, конференцій, конкурсів).
  7. Проведення лекцій, бесід.
  8. Створення і залучення студентів до роботи гуртка з інформатики.
  9. З метою кращої організації роботи лабораторії працює студентський гурток з інформатики, члени якого займаються  поглибленим вивченням веб-технологій і офісних програм.