Відкритий захист курсових робіт з освітньої компоненти "Маркетинг"

     4 -5 грудня здобувачі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” звітували про результат творчо-пошукової роботи виконання курсової роботи з освітньої компоненти “Маркетинг”. 7 студентів виявили бажання захистити роботу у відкритій формі.

     Цікаві, змістовні доповіді, грамотні сучасні презентації показали високий рівень підготовки та якість дослідження діяльності суб’єктів сфери виробництва, торгівлі та послуг в регіоні. Студенти з керівником Марією МАРЧУК напрацювали практичні рекомендації з питань використання сучасних маркетингових підходів в діяльності підприємств.
Група 32-К (ОПП “Комерційна діяльність”) успішно захистила курсову роботу. Роботи відповідають вимогам, показують, що студент володіє спец компетентностями та фаховими практичними навичками.

Голова комісії комерційної діяльності Леся КАСІЙ