Вибіркові компоненти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми «Туризм»

Освітні компоненти вільного вибору здобувачів освіти

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій, вибіркова освітня компонента – це освітня компонента вільного вибору здобувачів освіти, що спрямована на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю.

Обсяг вибіркових освітніх компонент становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти. З них:

  • 15% – освітні компоненти вибору навчального закладу
  • 10% – освітні компоненти вільного вибору здобувачів освіти.

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ

  1. Ознайомтесь із КАТАЛОГОМ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ.
  2. Ознайомтесь із анотаціями освітніх компонент, які Вас зацікавили.
  3. Якщо хочеться дізнатися більше про освітню компоненту, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою освітньої компоненти на сайті коледжу.
  4. Якщо бажаєте ще глибше зрозуміти зміст і якість підготовки ОК, подивіться, які ще навчально-методичні матеріали входять в електронний курс на сайті бібліотеки коледжу.
  5. На основі отриманого враження оберіть освітню компоненту (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви у зав.відділення чи в цикловій комісії.

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому навчальному закладі з отриманням відповідних документів.

  1. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір освітніх компонент, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається здобувач освіти.
  2. Вибір дисциплін здійснюється за допомогою Google-форм, за консультаціями звертайтесь до зав.відділення.
  3. Заповнюючи Google-форму, ви обираєте освітню компоненту з запропонованих варіантів, які будете вивчати в наступному навчальному році.

Каталог вибіркових освітніх компонент ОПП «Туризм» 2020

Назва освітньо-професійної компоненти

Роки навчання

 

 

 

 

 

242 Туризм

2 курс

3-4 курс

А. Рекламна діяльність в туризмі

А. Страхування в туризмі

Б. Основи гостинності

Б. Безпека в туризмі

А. Психологія

А. Спеціалізований туризм

 

Б. Конфліктологія

Б. Організація ділового туризму

А. Бух.облік в туризмі та готелях України

 

Б. Бізнес планування

 

Каталог вибіркових освітніх компонент ОПП «Туризм» 2021

Назва освітньо-професійної компоненти

Роки навчання

 

 

 

 

 

242 Туризм

2 курс

3-4 курс

А. Рекламна діяльність в туризмі

А. Страхування в туризмі

Б. Основи гостинності

Б. Безпека в туризмі

А. Психологія

А. Спеціалізований туризм

 

Б. Конфліктологія

Б. Організація ділового туризму

А. Бух.облік в туризмі та готелях України

 

Б. Бізнес планування

 

Каталог вибіркових освітніх компонент ОПП «Туризм» 2022

Назва освітньо-професійної компоненти

Роки навчання

 

 

 

 

 

242 Туризм

2 курс

3-4 курс

А. Рекламна діяльність в туризмі

А. Страхування в туризмі

Б. Основи гостинності

Б. Безпека в туризмі

А. Психологія

 

Б. Конфліктологія

А. Бух.облік в туризмі та готелях України

Б. Бізнес планування

 

 Перелік анотацій до освітньо-професійної програми наведено нижче.

Анотації до вибіркових дисциплін спеціальності: