Атестація педагогічних працівників

Графік засідання атестаційної комісії 2022-2023 н.р.

Засідання атестаційної комісії I рівня

       🎓 У Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій відбулося засідання атестаційної комісії I рівня. Атестація педагогічних працівників у коледжі – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їхньої професійної діяльності.

       🤝 Атестація пройшла у сприятливій та доброзичливій атмосфері, атестаційна комісія керувалася інтересами педагогічного працівника, дотримано принципів академічної доброчесності.

       🌟 Загалом, атестацію успішно пройшло 22 працівників закладу освіти, у т.ч. 18 педагогічних працівників та 2 бібліотекарів. Голова атестаційної комісії, в.о. директора коледжу Марія Сарахман, привітала усіх присутніх з атестацією, подякувала за плідну та результативну працю, добросовісне ставлення до виконання професійних обов’язків, також коротко наголосила на основних пунктах нового Положення про атестацію № 805 від 09.09.2022.

       👩‍🏫 Голова АК відзначила, що викладачі, які проходять цьогоріч атестацію, мають високу фахову підготовку, ефективно застосовують в роботі інформаційно-комп’ютерні технології, активно впроваджують в освітній процес інноваційні форми та методи навчання, беруть активну участь у проєктній діяльності коледжу та постійно працюють над удосконаленням фахових компетентностей шляхом самоосвіти.

       🎉 Вітаємо колег із успішним проходженням атестації! Бажаємо усім творчих здобутків та подальшого професійного зростання!

Підсумки атестації педагогічних працівників у 2022-2023 н. р.

Атестація викладачів коледжу – це система заходів, спрямована на всебічне коплексне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

   23 березня 2023 року у коледжі відбулося засідання атестаційної комісії. У черговій атестації взяли участь 7 педагогічних працівників коледжу. Атестаційна комісія, до складу якої входить адміністрація закладу та керівники структурних підрозділів, працювала з дотриманням основних принципів атестації: гуманного та доброзичливого ставлення до педагогічних працівників, повноти, об’єктивності та системності оцінювання їх діяльності.

Педагогічні працівники протягом атестаційного періоду демонстрували свою педагогічну майстерність колегам на відкритих заняттях; брали участь у обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях циклових комісій та педагогічних, методичних радах; підвищували фаховий рівень шляхом підвищення кваліфікації в Центральному  інституті  післядипломної  освіти Національної академії педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; на вебінарах, онлайн-курсах і тренінгах. Публікували у фахових виданнях результати своїх наукових досліджень; брали участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, підвищили свою інформаційно-комунікаційну та цифрову компетентність на базі Міністерства цифрової трансформації України, а також готували до участі студентів в олімпіадах, конкурсах; працювали над розробкою та удосконаленням навчально-методичних комплексів освітніх компонент, що викладають.

    В. о. директора коледжу, голова атестаційної комісії Марія Сарахман нагадала, що атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, та зазначила, що необхідною вимогою для педпрацівників є щорічне проходження підвищення кваліфікації  Також голова комісії відзначила, що викладачі, які атестувалися, мають високу фахову підготовку, ефективно використовують в роботі інформаційно-комп’ютерні технології, активно впроваджують в освітній процес інноваційні форми та методи навчання, шукають індивідуальний підхід до студентів з різним рівнем базової освіти; беруть активну участь у проєктній діяльності коледжу та постійно працюють над удосконаленням фахових компетентностей шляхом самоосвіти.

Матеріали викладачів коледжу отримали схвальні відгуки від членів атестаційної комісії щодо їх успіхів у педагогічній діяльності та високий рівень підготовки до атестації.

Атестаційна комісія відзначила, що викладачами, які атестуються, пророблена наполеглива та копітка робота, а саме: укладено значну кількість навчальних посібників та методичних розробок; викладачі активно беруть участь у роботі обласних методичних об’єднань, науково-практичних конференціях та тренінгах; наполегливо працюють з обдарованою молоддю та залучають студентів до гурткової діяльності, готуючи їх до участі в предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях тощо. Багато уваги педагогічні працівники приділяють вихованню студентів, забезпечуючи їх культурний, духовний та фізичний розвиток; активно працюють над зміцненням матеріально-технічної бази коледжу. 

Завідувач НМК                           Уляна Пріць