Анкетування

Звіт

про результати опитування

готовності здобувачів фахової передвищої освіти коледжу до

майбутнього працевлаштування 2024 рік

Мета опитування: вивчення рівня готовності майбутніх випускників до
працевлаштування, визначення фахових професійних траєкторій, які
обиратимуть здобувачі освіти коледжу.

 

Звіт

оnline-опитування

на тему: “Задоволеність роботодавців рівнем якості професійної
підготовки випускників Самбірського фахового коледжу економіки та
інформаційних технологій (СФКЕтІТ)”

 

Мета опитування: удосконалення рівня фахової підготовки випускників
та їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

 

 

Звіт оnline-опитування на тему “Анкетування випускників СФКЕтІТ”

 

Мета опитування: 

відслідковування фахової кар’єрної траєкторії випускників після закінчення коледжу; підвищення рівня якості освітніх послуг коледжу  через співпрацю з випускниками як партнерами-стейкхолдерами.

 

Анкетування випускників коледжу

Мета удосконалити зворотний зв’язок з випускниками
та удосконалити рівень підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти коледжу.

 

 

 

 

Моніторинг готовності здобувачів освіти до майбутнього працевлаштування

Мета опитування:

вивчення рівня готовності майбутніх випускників до працевлаштування, визначення фахових професійних траєкторій здобувачів освіти після закінчення коледжу

 

Мета опитування:

визначити соціальний портрет роботодавця 2023 року очима здобувачів фахової передвищої освіти.
Анкетування щодо практичної підготовки здобувачів освіти та їхнього працевлаштування

Мета опитування (анкетування): підвищення якості освітніх

послуг, котрі надає коледж; удосконалення системи фахової практичної підготовки студентів та сприяння їхньому працевлаштуванню

Аналіз результатів анкетування роботодавців щодо моніторингу можливостей та перспектив випускників передвищої освіти,

яке проводила Громадська організація «Студія «BUSINESS

SPACE».