Анкетування

Мета опитування:

вдосконаленя освітньо-професійних програм та підвищення якості фахової підготовки здобувачів, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

 

 

 

Мета опитування (анкетування): підвищення якості освітніх

послуг, котрі надає коледж; удосконалення системи фахової практичної

підготовки студентів та сприяння їхньому працевлаштуванню

Аналіз результатів анкетування роботодавців щодо

моніторингу можливостей та перспектив випускників

передвищої освіти,

яке проводила Громадська організація «Студія «BUSINESS

SPACE».