Анкетування

Опитування стейкхолдерів освітньо-професійних програм

Мета опитування:

вдосконалення освітньо-професійних програм та підвищення якості фахової підготовки здобувачів, їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.

 

 

 

Анкетування щодо практичної підготовки здобувачів освіти та їхнього працевлаштування

Мета опитування (анкетування): підвищення якості освітніх

послуг, котрі надає коледж; удосконалення системи фахової практичної підготовки студентів та сприяння їхньому працевлаштуванню

Аналіз результатів анкетування роботодавців щодо моніторингу можливостей та перспектив випускників передвищої освіти,

яке проводила Громадська організація «Студія «BUSINESS

SPACE».

Анкетування випускників коледжу

Мета удосконалити зворотний зв’язок з випускниками
та удосконалити рівень підготовки здобувачів фахової передвищої
освіти коледжу.

 

 

Моніторинг готовності здобувачів освіти до майбутнього працевлаштування

Мета опитування:

вивчення рівня готовності майбутніх випускників до працевлаштування, визначення фахових професійних траєкторій здобувачів освіти після закінчення коледжу

 

Мета опитування:

визначити соціальний портрет роботодавця 2023 року очима здобувачів фахової передвищої освіти.
Опитування “Задоволеність роботодавців рівнем якості професійної підготовки здобувачів освіти коледжу”

Мета опитування: удосконалення рівня фахової підготовки випускників та їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. 

 

 

Звіт оnline-опитування на тему “Анкетування випускників СФКЕтІТ”

 

Мета опитування: 

відслідковування фахової кар’єрної траєкторії випускників після закінчення коледжу; підвищення рівня якості освітніх послуг коледжу  через співпрацю з випускниками як партнерами-стейкхолдерами.